Rok 2020

Zarządzenie nr 211 Rektora ZUT z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Procedury składania oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową31.12.2020

Zarządzenie nr 210 Rektora ZUT z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/202131.12.2020

Zarządzenie nr 209 Rektora ZUT z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 167 Rektora ZUT z dnia 20 października 2020 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcze31.12.2020

Zarządzenie nr 208 Rektora z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 174 Rektora ZUT z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na wszystkich studiach w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii23.12.2020

Zarządzenie nr 207 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2019 r.23.12.2020