Rok 2018/2019

Zarządzenie nr 73 Rektora ZUT z dnia 14 wrzesnia 2018 r. z późn. zm.11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 73 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (z  późn. zm)

skan dokumentu z podpisem