Opłaty

Komunikat o wysokości i sposobie wnoszenia opłat za wydanie dokumentów i ich odpisów w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów27.09.2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi eduklacyjne w ZUT21.05.2019

Zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat, oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie21.05.2019

Opłaty 7.12.2018