Opłaty

Zarządzenie nr 64 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2021 r. 1.06.2021

zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zarządzenie nr 37 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2021 r. 1.04.2021

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zarządzenie nr 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 maja 2020 r.19.05.2020

zmieniające zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

Zarządzenie nr 69 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 maja 2020 r.15.05.2020

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

 

Zarządzenie nr 42 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 marca 2020 r.30.04.2020

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku obcym rozpoczynającym się od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie