Opłaty

Zarządzenie nr 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2024 r.23.05.2024

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie począwszy od roku akademickiego 2024/2025 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zarządzenie nr 22 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 marca 2023 r. 2.03.2023

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zarządzenie nr 78 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2022 r.25.10.2022

zmieniające zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zarządzenie nr 33 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 marca 2022 r. 8.03.2022

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zarządzenie nr 64 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2021 r. 1.06.2021

zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie