Konferencje naukowe

XVI Letnia Szkoła Membranowa15.07.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Letniej Szkole Membranowej, która odbędzie się w dniach 20 - 22 lipca 2022 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Organizatorami Szkoły są Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska oraz Polskie Towarzystwo Membranowe.
W programie XVI Letniej Szkoły Membranowej zaplanowaliśmy m.in. wykłady specjalistów oraz warsztaty.
Szkoła dedykowana jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym oraz przedstawicielom firm i instytucji zainteresowanych problematyką membranową.
Studentów oraz doktorantów zachęcamy do udziału w sesji posterowej, której towarzyszyć będzie konkurs na najlepszy poster naukowy. Sponsorem nagród jest Polskie Towarzystwo Membranowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.membrany2022.zut.edu.pl.

1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science - Baltic BioMat pt. „From Materials Design to Advanced Structures25.05.2022

W dniach 22-23 września 2022 r. w Szczecinie, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii odbędzie się pierwsze międzynarodowe sympozjum 1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science - Baltic BioMat pt. „From Materials Design to Advanced Structures”. Sympozjum poprzedzać będzie Szkoła Letnia organizowana w ramach projektu o akronimie GREEN-MAP finansowanego w ramach programu H2020 Maria Sklodowska-Curie - RISE, odbywająca się w dniach 21-23 września 2020r. Tematyka pierwszego sympozjum będzie poświęcona najnowszym trendom w zakresie syntezy i projektowania nowych materiałów polimerowych w kierunku zaawansowanych struktur do zastosowań w medycynie, opakowaniach i w innych obszarach. Organizatorem sympozjum jest Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczegóły dotyczące sympozjum są dostępne na stronie balticbiomat.zut.edu.pl.

1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science – Baltic BioMat27.03.2020

W dniach 24-25 września 2020 r. w Szczecinie, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii odbędzie się pierwsze międzynarodowe sympozjum 1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science - Baltic BioMat pt. „From Materials Design to Advanced Structures”. Sympozjum poprzedzać będzie Szkoła Letnia organizowana w ramach projektu o akronimie GREEN-MAP finansowanego w ramach programu H2020 Maria Sklodowska-Curie - RISE, odbywająca się w dniach 21-23 września 2020r. Tematyka pierwszego sympozjum będzie poświęcona najnowszym trendom w zakresie syntezy i projektowania nowych materiałów polimerowych w kierunku zaawansowanych struktur do zastosowań w medycynie, opakowaniach i w innych obszarach. Organizatorem sympozjum jest Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczegóły dotyczące sympozjum są dostępne na stronie balticbiomat.zut.edu.pl.

V Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików26.03.2020

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną, V Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików odbędzie się 14 maja 2020 r. w trybie on-line.

Osoby chcące wziąć udział w Seminarium proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem w terminie do 15 kwietnia 2020 r. na adres: ssmch2020@zut.edu.pl. Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 zł.

Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii.

Szczegółowe informacje, dotyczące formy przebiegu V Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików w trybie on-line będą umieszczone wkrótce na stronie WTIICH PTChem.

Komitet Organizacyjny

Trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej Pressure Sensitive Adhesives Technology 201918.06.2019

24 czerwca 2019 r. w Wuxi (Chiny) rozpoczyna się międzynarodowa konferencja pt. „3rd International Conference Pressure-sensitive adhesives and adhesive materials - research, development, technology and application”.

Współorganizatorami tej konferencji są Międzynarodowe Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych ITChO ZUT oraz Wuxi HIT Limited Corporation & Research Institute of New Materials, Harbin Institute of Technology.

 

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie psat.zut.edu.pl