Konferencje naukowe

1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science – Baltic BioMat27.03.2020

W dniach 24-25 września 2020 r. w Szczecinie, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii odbędzie się pierwsze międzynarodowe sympozjum 1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science - Baltic BioMat pt. „From Materials Design to Advanced Structures”. Sympozjum poprzedzać będzie Szkoła Letnia organizowana w ramach projektu o akronimie GREEN-MAP finansowanego w ramach programu H2020 Maria Sklodowska-Curie - RISE, odbywająca się w dniach 21-23 września 2020r. Tematyka pierwszego sympozjum będzie poświęcona najnowszym trendom w zakresie syntezy i projektowania nowych materiałów polimerowych w kierunku zaawansowanych struktur do zastosowań w medycynie, opakowaniach i w innych obszarach. Organizatorem sympozjum jest Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczegóły dotyczące sympozjum są dostępne na stronie balticbiomat.zut.edu.pl.

V Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików26.03.2020

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną, V Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików odbędzie się 14 maja 2020 r. w trybie on-line.

Osoby chcące wziąć udział w Seminarium proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem w terminie do 15 kwietnia 2020 r. na adres: ssmch2020@zut.edu.pl. Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 zł.

Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii.

Szczegółowe informacje, dotyczące formy przebiegu V Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików w trybie on-line będą umieszczone wkrótce na stronie WTIICH PTChem.

Komitet Organizacyjny

Trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej Pressure Sensitive Adhesives Technology 201918.06.2019

24 czerwca 2019 r. w Wuxi (Chiny) rozpoczyna się międzynarodowa konferencja pt. „3rd International Conference Pressure-sensitive adhesives and adhesive materials - research, development, technology and application”.

Współorganizatorami tej konferencji są Międzynarodowe Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych ITChO ZUT oraz Wuxi HIT Limited Corporation & Research Institute of New Materials, Harbin Institute of Technology.

 

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie psat.zut.edu.pl

IV Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików26.03.2019

14 maja 2019 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie odbędzie eis IV Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików.

Organizatorami sympozjum są Polskie Towarzystwo Chemiczne oddział Szczecin oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie

Szczegóły dotyczące organizacji sympozjum znajdują się na stronie:

https://wtiich.zut.edu.pl/strona-pracownikow/start/spolecznosc/ptchem/iv-szczecinskie-sympozjum-mlodych-chemikow.html

XI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie25.03.2019

W dniach 11-14 czerwca 2019 w Międzyzdrojach odbędzie się XI Konferencja „Technologie bezopadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwiet; organizowana przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT

Więcej informacji na stronie konferencji: www.techbez.zut.edu.pl