Wydział Architektury

Informacje o Wydziale Architektury 1.09.2020

Wydział Architektury zlokalizowany jest na:

ul. Żołnierskiej 50: Dziekanat (kierunki: Architektura, Projektowanie Architektury Wnętrz i otoczenia oraz Studia Doktoranckie), Katedry WA

 

Kontakt z Dziekanatem:

ul. Żołnierska 50

71-210 Szczecin

tel.: 91 449 56 73

e-mail: architektura@zut.edu.pl

 

godziny przyjęć:

studia stacjonarne:  

  •  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 10:00 - 13:00 (w środy dziekanat nieczynny)

studia niestacjonarne:

  • soboty (w dni zjazdów) 9:00 - 13:00 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału Architektury pod adresem www.wa.zut.edu.pl