Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 9.07.2019

Uchwały Senatu ZUT w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na podstawie zmian wprowadzonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce obejmują cztery następne lata od roku uchwalenia.