Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacje o Studium 9.02.2017

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Al Piastów 17
70-310 Szczecin

Siedziba Studium:

ul. Tenisowa 33
71-066 Szczecin


Portiernia: 091 449-52-50 

Administracja Studium: 091 449-52-51, 91 449-53-27 - w sprawach wynajmów obiektów sportowych 
Administrator Obiektu: 091 449-53-27
Kierownik Studium: 091 449-53-26 
Z-cy Kierownika Studium: 091 449-53-27
e-mail: swfis@zut.edu.pl


Strona internetowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: www.swfis.zut.edu.pl

Zakres działalności:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką dydaktyczno-sportową. W ramach działalności dydaktycznej realizuje zajęcia dla studentów w formie ćwiczebnej i wykładowej, z przedmiotu wychowanie fizyczne.   W obszarze działalności sportowej prowadzi treningi w sekcjach sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS ZUT). Dodatkowo jednostka prowadzi wynajem obiektów sportowych w szerokim wachlarzu dyscyplin sportowych.