Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 71 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 7.05.2020

w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie