Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 36 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2024 r.19.04.2024

w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie