Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 68 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 marca 2022 r.31.03.2022

w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie