Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 12 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 202431.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 11 Rektora ZUT z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za marzec 2023 r. dla nauczycieli akademickich31.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 10 Rektora ZUT z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZUT31.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 9 Rektora ZUT z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie nazw w języku angielskim kierunków i specjalności, stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych w ZUT27.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 8 Rektora ZUT z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu zajęć dydaktycznych w językach obcych w ramach realizacji programu ERASMUS+ na rok akademicki 2023/202427.01.2023