Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 156 Rektora ZUT z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT 9.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 155 Rektora ZUT z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi 9.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 154 Rektora ZUT z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Rektorskiej Komisji ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi w ZUT 9.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 153 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 125 Rektora ZUT z dnia 30 października 2023 r. w sprawie opisu efektów uczenia się w tłumaczeniu na język angielski dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Techniki 9.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 152 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZUT 9.01.2024