Informacja o badaniach naukowych

Informacja o badaniach naukowych 3.03.2023

Działalność naukowo-badawcza realizowana w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obejmuje min. działalność związaną z utrzymaniem i rozwojem potencjału badawczego. ZUT  w  Szczecinie  jest Uczelnią  prowadzącą  kilkadziesiąt tematów badawczych wpisujących się w politykę naukowo i innowacyjną Państwa. Wiele tematów badawczych  realizowanych jest pod kątem potrzeb otoczenia gospodarczego.

Kategorie naukowe przyznane dyscyplinom w wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej  w roku 2022 ( za lata 2017 -2021):

Nazwa dyscypliny

Kategoria

Architektura i urbanistyka

B+

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

A

Ekonomia i finanse

B+

Informatyka techniczna i telekomunikacja

B+

Inżynieria chemiczna

A

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

B+

Inżynieria materiałowa

A+

Inżynieria mechaniczna

A

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

B+

Nauki chemiczne

B+

Rolnictwo i ogrodnictwo

A

Technologia żywności i żywienia

B+

Zootechnika i rybactwo

B+

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

B+

 

Uczelnia posiada znaczny potencjał badawczy w postaci aparatury i urządzeń znajdujących się na wydziałach.

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej określa Uchwała 155 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2023 r. (format:  pdf, rozmiar:  7,71 MB)