Informacja o badaniach naukowych

Informacja o badaniach naukowych27.11.2018

Działalność naukowo-badawcza realizowana w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie obejmuje min. działalność statutową jednostek naukowych, w tym utrzymanie potencjału badawczego oraz działalność służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. ZUT  w  Szczecinie  jest Uczelnią  prowadzącą  kilkadziesiąt tematów badawczych wpisujących się w politykę naukowo- techniczną  i innowacyjną Państwa. Wiele tematów badawczych  realizowanych jest pod kątem potrzeb otoczenia gospodarczego.

Aktualny wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych  (po ocenie za lata 2013 -2016): 

Wydział Kategoria

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

B

Wydział Budownictwa i Architektury                             

B

Wydział Ekonomiczny  

B

Wydział Elektryczny 

B

Wydział Informatyki

B

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 

B

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

C

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 

B

Wydział Techniki Morskiej i Transportu 

B

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 

A

Uczelnia posiada znaczny potencjał badawczy w postaci aparatury i urządzeń znajdujących się na wydziałach.