Rok 2016/2017

Rok 2016/201710.05.2019

UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017