Rok 2020/2021

Podział i rozliczenie dotacji na fundusz wydzielonych środków na działalność naukową, wychowawczą, kulturalna i sportowo-rekreacyjną doktorantów29.09.2021