Rok 2019/2020

Uchwała nr 661/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2020 r.12.10.2020

w sprawie oceny programowej na kierunku odnawialne źródła energii prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 516/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 lipca 2020 r.12.10.2020

w sprawie oceny programowej na kierunku rolnictwo prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 295/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 czerwca 2020 r.17.06.2020

w sprawie oceny programowej na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 12/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 stycznia 2020 r. 3.02.2020

w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 754/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 październka 2019 r.23.10.2019

w sprawie oceny programowej na kierunku zootechnika prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na poziomie pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim