Regulamin świadczeń dla studentów

Przyznawanie świadczeń dla studentów23.11.2020

Przyznawanie świadczeń studentom ZUT odbywa się na podstawie Regulaminu, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednich aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z późn. zm.