Rekrutacja na studia

Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, wysokości opłat oraz zasady przyjmowania laureatów 9.07.2019

W zakładce "Rekrutacja na studia" znajdują się akty prawne zamieszczone zgodnie z zasadami udostępniania informacji publicznej, dotyczące rekrutacji kandydatów na studia tj.:

  1. zasady rekrutacji na studia ustalone przez Senat ZUT w poszczególnych latach akademickich,
  2. wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz zasady jej wnoszenia przez kandydatów w poszczególnych latach akademickich,
  3. zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych.


Wszystkie akty prawne dotyczące rekrutacji na studia 2023/2024 można znaleźć na stronie dla kandydata /wejdź/