Stopnie naukowe

Stopnie naukowe 7.10.2019

Postępowania habilitacyjne

Lp.Imię i nazwiskoWniosekKomisja habilitacyjnaRecenzjaRecenzjaRecenzjaUchwała
1dr inż. Marcin Wardachwniosekkomisjarecenzjarecenzjarecenzjauchwała RW
2dr inż. Eugeniusz Kornatowskiwniosekkomisjarecenzjarecenzjarecenzjauchwała RW

Przewody doktorskie

Lp.Imię i nazwiskoStreszczenieRecenzjaRecenzjaUchwała
1mgr inż. Paweł Waszczukstreszczenierecenzjarecenzjauchwała RW