Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 31 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad umieszczania informacji w serwisie internetowym ZUT 6.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 30 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uczelnianego Centrum Informatyki (UCI) 6.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 58 Rektora ZUT z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Modelowanie informacji i techniki CAD w budownictwie i architekturze na WBiA 6.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 28 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Zasad sporządzania kalkulacji kosztów za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie 6.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 27 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 42 Rektora ZUT z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania i zawierania umów o wykonanie pracy badawczej z podmiotami krajowymi lub zagranic 6.06.2019