Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 46 Rektora ZUT z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji rekrutacyjnych w rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/202029.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora ZUT z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadawania numeru albumu doktorantom w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 43 Rektora ZUT z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 45 Rektora ZUT z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie29.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie terminów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 11.07.2019