Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020, jego harmonogramie i dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla doktorantów szkoły doktorskiej 11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego na studiach doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 5.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 39 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Gospodarka wodna 5.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Certyfikowany Administrator VMware vSphere 5.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie planowanych limitów przyjęć na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 5.07.2019