Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 26 Rektora ZUT z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Dziekanatu Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 6.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 25 Rektora ZUT z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 27.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 24 Rektora ZUT z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie Zasad sporządzania kalkulacji kosztów za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie21.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 23 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie21.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 22 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ w edycji 2019/202021.05.2019