Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 21 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji rekrutacyjnych w rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/202021.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 20 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat, oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie w ZUT21.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 19 Rektora ZUT z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury21.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 18 Rektora ZUT z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenia Rektora ZUT: nr 47 z dnia 6 września 2016 r., nr 73 z dnia 19 października 2016 r., nr 99 z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 113 z dnia 21 listopada 2018 r. 6.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 17 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 93 Rektora ZUT z dnia 16 października 2018 r. w sprawie prowadzenia obsługi kasowej ZUT (wypłaty i wpłaty gotówki) przez Santander Bank Polska S.A. 3.04.2019