Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 36 Rektora ZUT z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych doktoranckich komisji stypendialnych na rok akademicki 2019/2020 5.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 35 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów w Zachodniopomor 5.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 34 Rektora ZUT z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 5.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 33 Rektora ZUT z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się ...21.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z infrastruktury informatycznej ZUT 6.06.2019