Regulaminy

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie13.06.2017

UCHWAŁA NR 33 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w ZUT30.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 8 Rektora ZUT z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie28.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.12.2016

UCHWAŁA NR 33 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie30.07.2019