Regulaminy

ZARZĄDZENIE NR 15 Rektora ZUT z dnia 9.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument

ZARZĄDZENIE NR 96 Rektora ZUT z dnia 26.11.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117 Rektora ZUT z dnia 10.07.2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument

ZARZĄDZENIE NR 13 Rektora ZUT z dnia 9.03.2011 r. w sprawie zmiany „Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”22.05.2014

zobacz dokument

ZARZĄDZENIE NR 119 Rektora ZUT z dnia 24.07.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument

ZARZĄDZENIE NR 117 Rektora ZUT z dnia 10.07.2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument