Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienie na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych na potrzeby konferencji pn."5th International Conference MECHATRONICS: Ideas for Industrial Aplications - znak (numer referencyjny) postępowania ZP/WIMiM/441-II/2019/US29.07.2019