Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienie na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych na potrzeby konferencji pn."5th International Conference MECHATRONICS: Ideas for Industrial Aplications17.07.2019