Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług szkolenia w zakresie audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania 18.01.2021 09:32

1. Zapytanie ofertowe (format:  docx, rozmiar:  155 KB),

2. Załącznik nr 1 Wzór umowy (format:  doc, rozmiar:  179 KB),

3.  Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO (format:  docx, rozmiar:  61 KB),

4. Załącznik nr 3 A wzór WYKAZU SZKOLEŃ (format:  docx, rozmiar:  56 KB),

5. Załącznik nr 3 B wzór WYKAZU OSÓB (format:  docx, rozmiar:  57 KB),

6. Załącznik nr 4 Formularz Ofertowy (format:  docx, rozmiar:  61 KB) 

7.  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  (format:  pdf, rozmiar:  458 KB)