Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych online w zakresie: Zadanie nr 1 – szkolenie z technik e-learningu Zadanie nr 2 – szkolenie z technik story-telling Zadanie nr 3 - szkolenie z technik blended-learning 31.12.2020 11:47

Termin składania ofert: 15.01.2021 godzina 12:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna ZUT, al. Piastów 17, 70- 310 Szczecin, pok. 127 B

1. Zaproszenie do składania ofert (Specyfikacja) (format:  doc, rozmiar:  291 KB)

2. Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego (format:  docx, rozmiar:  18,73 KB)

3. Załącznik nr 2: Wykaz usług (format:  docx, rozmiar:  13,83 KB)

4. Załącznik nr 3: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (format:  docx, rozmiar:  18,57 KB)

5. Załącznik nr 4: Wzór umowy (format:  doc, rozmiar:  124 KB)

6. Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO (format:  docx, rozmiar:  22 KB)

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.01.2021 (format:  doc, rozmiar:  119 KB)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1,3 i unieważnienie w zakresie zadania nr 2. (format:  doc, rozmiar:  138 KB)

 

Informacja o zawarciu umowy.
 (format:  doc, rozmiar:  120 KB)