Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych zdalnych (online) w zakresie "Kurs Petsittera" 31.12.2020 11:40

Termin składania ofert: 14.01.2021 godzina 14:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna ZUT, al. Piastów 17, 70- 310 Szczecin, pok. 127 B

1. Zaproszenie do składania ofert (Specyfikacja (format:  docx, rozmiar:  138 KB))

2. Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego (format:  docx, rozmiar:  18,60 KB)

3. Załącznik nr 2: Wykaz usług (format:  docx, rozmiar:  14,34 KB)

4. Załącznik nr 3: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (format:  docx, rozmiar:  18,96 KB)

5. Załącznik nr 4: Wzór umowy (format:  doc, rozmiar:  125 KB)

6. Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO (format:  docx, rozmiar:  23 KB)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.01.2021 (format:  doc, rozmiar:  119 KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 06.05.2021 (format:  doc, rozmiar:  130 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (format:  doc, rozmiar:  120 KB)