Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: "ZUT 2.0 - NOWOCZESNY ZINTEGROWANY UNIWERSYTET" - postępowanie powtarzane 04.12.2020 11:02

Termin składania ofert: 15.12.2020 godzina 12:00

Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna ZUT, al. Piastów 17, 70- 310 Szczecin, pok. 127 B

1. Zaproszenie do składania ofert (Specyfikacja) (format:  doc, rozmiar:  261 KB)

2. Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego (format:  docx, rozmiar:  19,68 KB)

3. Załącznik nr 2: Wykaz usług (format:  docx, rozmiar:  15,74 KB)

4. Załącznik nr 3: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (format:  docx, rozmiar:  24 KB)

5. Załącznik nr 4: Wzór umowy (format:  doc, rozmiar:  151 KB)

6. Załącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO (format:  docx, rozmiar:  23 KB)

7. Załącznik nr 6: Klauzula informacyjna (format:  docx, rozmiar:  68 KB)

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.12.2020 (format:  doc, rozmiar:  85 KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.12.2020 (format:  doc, rozmiar:  122 KB)

Informacja o zawarciu umowy (format:  doc, rozmiar:  121 KB)