Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE w zakresie świadczenia usług społecznych – usługi cateringowe „Trzeci Wiek Technologicznie”17.04.2019