Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienie na wykonaie usług szkoleniowych z zakresu problematyki osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Niwelowanie barier w dostępie do edukacji – dostosowani bez zarZUTów” 31.12.2020 11:11

Ogłoszenie o zamówieniu (wraz z regulaminem postępowania, w tym opisem przedmiotu zamówienia, warunków ubiegania się o zamówienie, jego udzielenia i realizacji) (format:  docx, rozmiar:  138 KB)

Termin składania ofert: 14.01.2021 r. godzina 12:00 (termin zmieniony)

Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna ZUT, al. Piastów 17, 70- 310 Szczecin, pok. 127 B

Załącznik nr 1 Ogłoszenia – Klauzula informacyjna RODO; (format:  docx, rozmiar:  65 KB)

Załącznik nr 2 Ogłoszenia – Formularz ofertowy; (format:  docx, rozmiar:  65 KB)

Załącznik nr 3 Ogłoszenia – Wykaz Usług; (format:  docx, rozmiar:  58 KB)

Załącznik nr 4  Ogłoszenia – Wykaz Osób; (format:  docx, rozmiar:  57 KB)

Załącznik nr 5 Ogłoszenia – Wzór umowy. (format:  docx, rozmiar:  86 KB)

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.01.20021 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) (format:  doc, rozmiar:  106 KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.01.2021 r. (format:  doc, rozmiar:  412 KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 1 - 7 (format:  doc, rozmiar:  129 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia (format:  doc, rozmiar:  128 KB)