Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 125 Rektora ZUT z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE28.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 124 Rektora ZUT z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju28.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 123 Rektora ZUT z dnia 27 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 126 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli 28.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 122 Rektora ZUT z dnia 25 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 136 Rektora ZUT z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania komisji rektorskiej ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-202426.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 121 Rektora z dnia 25 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 119 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji rektorskiej ds. zatrudnienia na stanowisku profesora Uczelni na kadencję 2020 – 202426.10.2022