Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 135 Rektora ZUT z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2023 roku18.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 134 Rektora ZUT z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy17.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 133 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości kosztu godziny dydaktycznej w 2022 roku wykonywanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kooperacji między wydziałami ZUT10.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 132 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 53 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie nazw wybranych zajęć kształcenia ogólnego, kształcenia podstawowego oraz praktyk zawodowych występujących w programach10.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 131 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie podziału oraz zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w ZUT na rok 202210.11.2022