Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 140 Rektora ZUT z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2022 r. 5.12.2022

ZARZĄDZENIE NR 139 Rektora ZUT z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 202429.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 138 Rektora ZUT z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2022/202322.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 137 Rektora ZUT z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie Procedury standardowych zachowań ograniczających zużycie energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanych w funkcjonowaniu Uczelni22.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 136 Rektora ZUT z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w ZUT22.11.2022