Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 130 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 127 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień Rektora najlepszym absolwentom ZUT10.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 129 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej10.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 128 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT 4.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 127 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień Rektora najlepszym absolwentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 4.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 126 Rektora ZUT z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość 4.11.2022