Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 120 Rektora ZUT z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie21.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 119 Rektora ZUT z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków szkoleniowych w ramach projektu KA131_2021 programu Erasmus+14.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 118 Rektora ZUT z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy14.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 117 Rektora ZUT z dnia 13 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 134 Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 202414.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 116 Rektora ZUT z dnia 11 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 202411.10.2022