Rok 2015

Zarządzenie nr 50 Rektora z dnia 10 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 48 Rektora ZUT z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie10.09.2015

Zarządzenie nr 49 Rektora z dnia 7 września 2015 r. w sprawie nazw wybranych modułów/przedmiotów kształcenia ogólnego, kształcenia podstawowego oraz obowiązkowych praktyk zawodowych występujących w planach studiów w tłumaczeniu na język angielski 7.09.2015

Zarządzenie nr 48 Rektora z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 7.09.2015

Zarządzenie nr 47 Rektora z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające „Instrukcję postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie” 7.09.2015

Zarządzenie nr 46 Rektora ZUT z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 7.09.2015