Rok 2015

Zarządzenie nr 55 Rektora ZUT dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2015/201630.09.2015

Zarządzenie nr 54 Rektora ZUT z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”30.09.2015

Zarządzenie nr 53 Rektora ZUT z dnia 23 września 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie23.09.2015

Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu23.09.2015

Zarządzenie nr 51 Rektora ZUT z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego23.09.2015