Rok 2015

Zarządzenie nr 65 Rektora ZUT z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów na rok akademicki 2015/201620.10.2015

Zarządzenie nr 64 Rektora ZUT z dnia 13 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 14.10.2015

Zarządzenie nr 63 Rektora ZUT z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju14.10.2015

Zarządzenie nr 62 Rektora ZUT z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Menedżer i Audytor Systemu Zarządzania Jakością14.10.2015

Zarządzenie nr 61 Rektora ZUT z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury14.10.2015