Rok 2015

Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 4.11.2015

Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Poligrafia i media cyfrowe22.10.2015

Zarządzenie nr 68 Rektora ZUT z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pn. Analiza i fuzja danych przestrzennych22.10.2015

Zarządzenie nr 67 Rektora ZUT z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wznowienia studiów podyplomowych pn. Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze22.10.2015

Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE22.10.2015