Rok 2015

Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 8.10.2015

Zarządzenie nr 59 Rektora ZUT z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 31 Rektora ZUT z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 1.10.2015

Zarządzenie nr 58 Rektora ZUT z dnia 30 września 2015 r. w sprawie świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 1.10.2015

Zarządzenie nr 57 Rektora ZUT z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2015/2016 1.10.2015

Zarządzenie nr 56 Rektora ZUT dnia 28 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w roku akademickim 2015/201630.09.2015