Rok 2015

Zarządzenie nr 75 Rektora ZUT z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy25.11.2015

Zarządzenie nr 74 Rektora ZUT z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Melioracje wodne25.11.2015

Zarządzenie nr 73 Rektora ZUT z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wznowienia studiów podyplomowych pn. Gospodarka nieruchomościami o specjalności wycena nieruchomości25.11.2015

Zarządzenie nr 72 Rektora ZUT z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy25.11.2015

Zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość 4.11.2015