Rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora ZUT z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2014/201524.10.2014

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury24.10.2014

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 9 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora ZUT z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad gospodarowania w ZUT środkami na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, trybu zawierania...24.10.2014

ZARZĄDZENIE NR 39 Rektora ZUT z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Menedżer i Audytor Systemu Zarządzania Jakością prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 3.10.2014

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora ZUT z dnia 26 września 2014 r. w sprawie nadawania numeru albumu doktorantom i uczestnikom studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie29.09.2014