Rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 52 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Żywienie człowieka – promocja zdrowia25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 51 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 50 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora ZUT z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora ZUT z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej na kadencję 2012–201625.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Florystyka25.11.2014