Rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie podróży służbowych pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz podróży osób niebędących pracownikami ZUT, w tym studentów i doktorantów18.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie rozliczeń pieniężnych niestanowiących wynagrodzeń18.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 65 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie18.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu16.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora ZUT z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury11.12.2014