Rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 57 Rektora ZUT z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 56 Rektora ZUT z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Gospodarka nieruchomościami25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 55 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 54 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie i infrastrukturze25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 53 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria drogowa25.11.2014