Rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 62 Rektora ZUT z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego 5.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora ZUT z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość 5.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 59 Rektora ZUT z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2015 roku 4.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora ZUT z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE 5.12.2014

ZARZĄDZENIE NR 58 Rektora ZUT z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych 4.12.2014