Rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora ZUT z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Poligrafia i media cyfrowe25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 46 Rektora ZUT z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju25.11.2014

ZARZĄDZENIE NR 45 Rektora ZUT z dnia 22 października 2014 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołanej zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r.24.10.2014

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora ZUT z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy24.10.2014

ZARZĄDZENIE NR 43 Rektora ZUT z dnia 21 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora ZUT z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kasowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie”24.10.2014