Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora ZUT z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 18 Rektora ZUT z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad podziału środków i sporządzania kalkulacji kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki w ramach finansowania15.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 92 Rektora ZUT z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów na rok akademicki 2017/2018 1.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 91 Rektora ZUT z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 1.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 90 Rektora ZUT z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 89 Rektora ZUT z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.12.2017